Meervoudige intelligentie

Ieder mens leert op zijn eigen manier. De Woelwaters houdt rekening met de verschillende leerstijlen die kinderen hebben. Daarom werken we volgens de principes van de Meervoudige Intelligentie oftewel M.I. De één leert gemakkelijker met getallen, de ander is talig, sommige kinderen leren door te bewegen of met het zingen van liedjes, weer anderen leren door in de natuur bezig te zijn of door goed samen te werken met anderen òf juist door zelf dingen te overdenken danwel
door dingen goed te bestuderen. De principes van M.I. passen we voornamelijk toe binnen ons zaakvakkenonderwijs. Tevens krijgen de 21e-eeuwse vaardigheden (zoals samenwerken, creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen, zelfregulering, communiceren en mediawijsheid) binnen dit thema-onderwijs veel aandacht. Voor meer informatie over onze werkwijze kunt u kijken op: www.vierkeerwijzer.nl
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT