Betrokkenheid en uitdaging • Meervoudige Intelligentie/ 4 x wijzer
 • Uitdagend onderwijs
 • Spelend leren
 • Talent ontwikkeling
 • Breed aanbod: kernvakken, cultuur, bewegen, etc.
 • Intrinsieke motivatie
 • Coöperatief leren

Met de inzet van uitdagende methodes, Meervoudige Intelligentie, Spelend leren en coöperatieve werkvormen, zorgen wij voor een aantrekkelijk aanbod voor alle kinderen. Leren moet vooral leuk zijn!

 • ICT: In alle roepen worden digiborden, touchscreens, iPads en laptops functioneel ingezet ter ondersteuning van ons aanbod.
 • Breed aanbod - ruimte voor talent!

Naast de basisvakken: lezen, rekenen, taal, schrijven en alle zaakvakken leren wij de kinderen ook graag andere talenten van zichzelf ontdekken. Hoe ziet u dat terug?

 • Muziekonderwijs: wij zorgen voor goede muzieklessen m.b.v. de methode 123Zing!
 • Bewegingsonderwijs: In alle groepen is aandacht voor de motorische ontwikkeling. Vanaf de groepen 5 wordt zelfs 1x per week een vakleerkracht gym ingezet. Ook organiseren wij jaarlijks een sportdag met de hele school.
 • Cultuureducatie: Wij volgen het cultuureducatieprogramma van Kick waarbij ieder jaar een andere discipline centraal staat. Daarbij zijn er ook regelmatig uitstapjes buiten de school die aansluiten bij het programma. Zie voor meer informatie: www.kick-oude-ijsselstreek.nl
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT