Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad  (MR)

De MR is samengesteld uit 6 personen; drie ouders van onze school en drie personeelsleden. Per schooljaar komen wij 6 tot 8 keer bij elkaar om punten te bespreken. Het eerste gedeelte van de vergadering is de directeur, Willeke van de Burg, ook aanwezig om schoolse zaken toe te lichten.
  
MR leden zijn enthousiaste, nieuwsgierige mensen, die zich betrokken voelen bij het onderwijs.
Wij vinden het belangrijk om kritisch en constructief mee te denken over het onderwijs, onze meningen te delen vanuit verschillende ooghoeken en actuele onderwerpen te bespreken. De bespreekpunten koppelen we ook terug naar onze achterban; de ouders en het team.
Dit alles met het oog op een fijne school waar de leerlingen zich veilig voelen, worden geaccepteerd, optimaal kunnen leren in een veilige en prettige omgeving.

Het e-mailadres van de Medezeggenschapsraad is: mr.woelwaters@paraatscholen.nl

Namens de ouders:
Martijn van Betuw      - voorzitter (links boven)
Barry Thiele               - lid   (rechts boven)
Wobbe van der Veen - lid   (midden onder)

Namens het personeel:
                                  - secretaris   (rechts onder)
Ilonka Burger             - penningmeester (midden boven)
Renate Berendsen    - lid  (links onder)


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT