Een veilige basis

Bij ons op school voelen ouders en kinderen zich snel thuis. Het team is warm, hartelijk en gastvrij. Het belang van uw kind(eren) staat voorop en is de basis in alle keuzes die we maken. Wij zijn heel bewust een openbare school. Openbaar in de zin van toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloof, levensbeschouwing of ras. Kinderen groeien met elkaar op in een samenleving met mensen uit allerlei culturen. Met verschillende opvattingen en achtergronden. Op onze basisschool is er plaats voor iedereen. Daarom zijn we ook opleidingsschool voor stagiaires van Iselinge Hogeschool en het Graafschapcollege. Zij leren van ons en wij zijn blij met de nieuwe ideeën en inzichten die zij meebrengen vanuit hun opleiding.

Kanjertraining

Met behulp van de Kanjertraining krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van anderen. De Kanjertraining is meer dan
alleen een anti-pestmethode. De methode bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. We willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn. De kinderen krijgen met de Kanjerafspraken handvatten om met allerlei sociale situaties om te kunnen gaan. Deze methode blijft niet beperkt tot enkel lessen, maar is de basis voor ons gedrag gedurende de hele dag. De leerkrachten hebben allemaal de opleiding hiervoor afgerond, of zijn er nog mee bezig. De Kanjertraining heeft ook een uitgebreid leerlingvolgsysteem, Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS), waarmee we de sociale ontwikkeling van kinderen volgen.
Wilt u meer weten, kijk dan op www.kanjertraining.nl

Het volledige Kanjerprotocol van onze school vindt u in de bijlage:

Omgangs_gedragsprotocol kanjertraining en sociale veiligheid.docxZorg en ondersteuning

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften hanteren wij een heldere procedure om te komen tot passende oplossingen. Onze intern begeleider heeft hierin een leidende rol. Hij ondersteunt leerkrachten en ouders bij specifieke hulpvragen en schakelt (indien nodig) zowel interne als externe specialisten in.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT