Op donderdag 26 oktober heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Dit plan is samen met alle schoolbesturen en kinderopvangorganisaties opgesteld. De gemeenteraad heeft veel waardering uitgesproken voor het gemeenschappelijke proces dat schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente samen hebben doorlopen om te komen tot dit resultaat. Zie voor meer informatie bijgaand persbericht van de gemeente door op deze link te klikken!

De nieuwbouw voor onze school valt samen met de planontwikkelingen voor De Wesenthorst en omgeving. Begin oktober '23 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de ruimtelijke visie voor het plangebied Wesenthorst. In de ruimtelijke visie staan de ideeën voor inrichting van de Wesenthorst en de ruimte daaromheen. Het nieuw te bouwen IKC (Integraal Kind Centrum) waarin onze school gevestigd wordt, komt in deze plannen ten noorden van ons huidige gebouw. Dit betreft het braakliggende veld tussen onze school en het winkelcentrum. Dit is voor ons zeer gunstig. Het zou betekenen dat er geen tijdelijke huisvesting nodig is en slechts 1x verhuisd hoeft te worden.  
Zie voor meer informatie het persbericht van de Gelderse Post van 11 oktober door op deze link te klikken!

Ten aanzien van de concrete tijdsplanning valt er op dit moment nog weinig te zeggen. Houd er rekening mee dat dergelijke plannen doorgaans enkele jaren in beslag nemen. Samen met Paraat scholen ga ik, Willeke, mijn best doen om dit proces niet langer te laten duren dan nodig. U zult begrijpen dat wij afhankelijk zijn van derden en dat dit proces geduld en zorgvuldigheid van ons vraagt.  

Wij houden u op de hoogte!

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT