Boeiend leren


Leerplezier

Wij willen dat onze leerlingen met veel plezier naar school gaan. Voor ons is ‘plezier in leren’ en ‘vertrouwen in eigen kunnen’ essentieel om tot leren te komen. In de huidige maatschappij leren we een leven lang; het is dus extra van belang om kinderen te laten ervaren dat leren vooral leuk is! Hoe u dat terugziet? Aan de stralende ogen en intens betrokken blikken van onze leerlingen!
Met de inzet van uitdagende methodes, spelend leren en gevarieerde werkvormen waarbij het samenwerken ook erg belangrijk is, zorgen wij voor een aantrekkelijk aanbod voor alle kinderen!

Spelend leren!

Spel vormt de basis van ons onderwijs. Spelen doen jonge kinderen het allerliefste én spel is voor hen dé manier om te leren. Zo ontwikkelen zij bijvoorbeeld hun motoriek, creativiteit, fantasie, denkvermogen, sociale vaardigheden, omgaan met frustraties, ruimtelijk inzicht en leren ze zichzelf ontdekken met vaardigheden en interesses. Elk kind ontwikkelt zich verschillend, maar voor alle kinderen is spel de motor achter deze ontwikkeling. Spel is de meest natuurlijke vorm van leren. Onze leerkrachten sluiten aan bij het spel van de kinderen en observeren waar kansen liggen om de kinderen verder te helpen. Niet alleen in de onderbouw wordt er bij ons spelend geleerd. Ook in de groepen 4 t/m 8 wordt de kracht van ‘spelend leren’ toegepast op onze school. Dit ziet u onder andere terug in ons rekenonderwijs. ‘spelend leren’ steeds meer toegepast op onze school.

Rijk spel: ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw

In de groepen 1 t/m 3 werken wij volgens de aanpak van Rijk Spel. Aan de hand van
boeiende thema’s die ongeveer 6 weken duren, creëren wij een zo rijk mogelijke
leeromgeving en proberen wij het maximale uit onze leerlingen te halen. Hierbij werken we ontwikkelingsgericht. Dat wil zeggen dat we steeds aansluiten bij ieders persoonlijke ontwikkeling en kinderen actief stimuleren om steeds een stapje verder te zetten. De thema’s zijn terug te vinden in allerlei activiteiten. Niet alleen in spel, maar ook in gespreksactiviteiten, lees-, schrijf- en rekenactiviteiten en natuurlijk in de creatieve en beweegactiviteiten. U ziet het thema terug in de aankleding van het lokaal en ook tijdens het buitenspel is het thema direct te herkennen. De leerkracht speelt in dit proces een belangrijke rol. Hij of zij observeert, sluit aan en voegt spelimpulsen toe. Met behulp van een eenvoudig Kind Volgmodel (het KVM) volgen wij de ontwikkeling van kinderen systematisch en zorgvuldig.Gedifferentieerd onderwijs in midden- en bovenbouw


Vanaf groep 3 hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem, hierbij worden de leerlingen gegroepeerd op basis van hun leeftijd. De leerstof is het startpunt van het leerstofjaarklassensysteem. Wij werken met erkende, moderne onderwijsmethodes. Voor elk leerjaar is er een totaalaanbod beschikbaar van leerstof die de leerlingen jaarlijks zouden moeten kunnen leren. Natuurlijk is niet elk kind hetzelfde, dus werken wij binnen deze methodes ontwikkelingsgericht. Dat betekent dat we onze instructie en verwerking afstemmen op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen. Om goede instructie te geven aan de hele groep of een klein groepje is de kringopstelling erg handig. Ons meubilair is speciaal uitgezocht op die mogelijkheid. Naast enkele halfronde tafels voor de kring hebben we vanaf groep 3 handige driehoekige tafels voor alle kinderen. Daarmee zijn veel verschillende groepsopstellingen mogelijk.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT