Kwaliteit

Obs De Woelwaters maakt onderdeel uit van Paraat scholen. Stichting Samenwerkingsbestuur Paraat scholen is per 1 augustus 2021 ontstaan uit een fusie tussen Reflexis Openbaar Basisonderwijs (6 openbare basisscholen in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost Gelre) en Stichting LIMA (8 Katholieke basisscholen, 1 samenwerkingsschool en 1 SBO-school in de gemeente Oost Gelre). Onze leerkrachten nemen actief deel aan meerdere bovenschoolse leeren kenniskringen en als onze eigen expertise tekortschiet, maken we dankbaar gebruik van onze specialisten binnen de organisatie.

Blijvend in ontwikkeling

Obs De Woelwaters levert meer dan de basiskwaliteit die u van een school mag verwachten. We zijn een lerende school en op alle niveaus blijvend in ontwikkeling. We volgen jaarlijks teamscholingen en individuele trainingen en hebben een teamcultuur waar we voortdurend leren van elkaar. Er zijn diverse individuele specialisaties binnen het team, zoals een
taalspecialist, rekencoördinator, cultuurcoördinator, leesspecialist en kanjercoördinator. Daarnaast houden we onze prestaties en ontwikkelingen regelmatig tegen het licht door tevredenheidspeilingen te houden en data-analyses te maken. Er is altijd ruimte voor verbetering!

Eigenaarschap


Zelfstandigheidsontwikkeling is een belangrijke rode draad gedurende de schoolloopbaan van uw kind(eren). We maken de kinderen steeds meer ‘eigenaar’ van hun eigen leerproces. Ze leren niet voor de leerkracht of voor u; maar voor zichzelf! Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met de ouders. Via Klasbord, een ouderapp die alleen toegankelijk is voor ouders en het team, communiceren wij actief met u. Ook ‘live’ gaan we graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij horen vaak dat wij gemakkelijk en laagdrempelig te benaderen zijn. De deur staat altijd voor u en/ of uw kind(eren) open; ook buiten de geplande ouder- en kindgesprekken om.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT