Paraat scholen

Vanaf 1 augustus 2021 zijn Reflexis Openbaar Basisonderwijs en Stichting LIMA gefuseerd tot Stichting Samenwerkingsbestuur Paraat scholen. Paraat scholen staat voor dynamisch onderwijs, waarbij de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en over de volle breedte worden gevolgd. Als krachtige, kleinschalige organisatie met korte lijnen, werkt Paraat scholen veilig en vertrouwd. Met behoud van hun eigen onderscheidende identiteit, zijn Paraat scholen altijd in ontwikkeling. Paraat scholen is een samenwerkingsbestuur voor 15 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost-Gelre. Al deze scholen hebben een eigen karakter en onderwijsvisie.. Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de levensbeschouwelijke- en onderwijsinhoudelijke identiteit.


Klik hier voor de website van paraat scholen

 

 

 

 

 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT