Paraat scholen

Vanaf 1 augustus 2021 zijn Reflexis Openbaar Basisonderwijs en Stichting LIMA gefuseerd tot Stichting Samenwerkingsbestuur Paraat scholen. Paraat scholen staat voor dynamisch onderwijs, waarbij de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en over de volle breedte worden gevolgd. Als krachtige, kleinschalige organisatie met korte lijnen, werkt Paraat scholen veilig en vertrouwd. Met behoud van hun eigen onderscheidende identiteit, zijn Paraat scholen altijd in ontwikkeling. Paraat scholen heeft 6 openbare basisscholen in de gemeenten Aalten, Montferland en Oude IJsselstreek en 8 RKbasisscholen, 1 samenwerkingsschool en 1 SBO-school in de gemeente Oost Gelre. Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de levensbeschouwelijke- en onderwijsinhoudelijke identiteit.

Er wordt maatwerk geboden en er is aandacht voor ieder individueel talent, zowel leerling als medewerker. Als krachtige, kleinschalige organisatie met korte lijnen werkt Paraat scholen veilig en vertrouwd. Met behoud van hun eigen onderscheidende identiteit zijn Paraat Scholen altijd in ontwikkeling.


Klik hier voor de website van paraat scholen

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT