Gedifferentieerd onderwijs in midden- en bovenbouw

Vanaf groep 3 hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem; er wordt met erkende onderwijsmethodes gewerkt. Binnen deze methodes werken we ook weer ontwikkelingsgericht: we stemmen onze instructie en verwerking af op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen. Wij hebben sinds 2018 nieuw meubilair dat uitermate geschikt is voor verschillende instructie- en werkvormen. Zo hebben alle groepen 3 t/m 8 driehoekige tafels en is er een grote instructiecirkel.Voor ons taal- en spellingonderwijs gebruiken wij de nieuwste taalmethode Staal, een prachtige methode die de leerlingen aan de hand van boeiende thema’s spellingvaardig maakt en het plezier in taal bijbrengt!

Voor ons rekenonderwijs maken wij nu nog gedeeltelijk gebruik van de methode ‘Wereld in Getallen’. Binnenkort starten we met de methode Exova Math, wij worden hier momenteel voor geschoold. Bij MATH wordt ‘het leren’ anders georganiseerd. Er is een duidelijke rol voor onderzoekend en ontdekkend leren, de inzet van ICT en de 21st century skills. Dit om passend onderwijs een betere invulling te geven vanuit de ontwikkelingsbehoefte van de leerling. Daarbij krijgen alle leerlingen de beschikking over een eigen tablet.

Zelfstandigheidsontwikkeling is een belangrijke rode draad gedurende de schoolloopbaan van uw kind. We maken de kinderen steeds meer ‘eigenaar’ van hun eigen leerproces. Ze leren niet voor de leerkracht; maar voor zichzelf!
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT