Gedifferentieerd onderwijs in midden- en bovenbouw

Vanaf groep 3 hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem; er wordt met erkende onderwijsmethodes gewerkt. Binnen deze methodes werken we wederom ontwikkelingsgericht: we stemmen onze instructie en verwerking af op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen. We gebruiken hierbij o.a. de instructietafel. Voor ons taal- en spellingonderwijs gebruiken wij de nieuwste
taalmethode Staal, een prachtige methode die de leerlingen aan de hand van boeiende thema’s spellingvaardig maakt en het plezier in taal bijbrengt! Voor
ons rekenonderwijs maken wij gebruik van de methode ‘Wereld
in Getallen’

Zelfstandigheidsontwikkeling is een belangrijke rode draad gedurende de schoolloopbaan van uw kind. We maken de kinderen steeds meer ‘eigenaar’ van hun eigen leerproces. Ze leren niet voor de leerkracht; maar voor zichzelf!
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl