Ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw

Wij werken ontwikkelingsgericht aan de hand van de werkwijze Rijk Spel. Wij stimuleren leerlingen om in hun ontwikkeling steeds een stapje verder te zetten. Dit onderwijs geven we vorm in betekenisvolle thema’s die 3 tot 6 weken duren. Het doel is dat leerlingen hun persoonlijkheid in brede zin kunnen ontwikkelen. 

Er zijn vijf kernactiviteiten:

  • spelactiviteiten                                                    
  • constructieve en beeldende activiteiten 
  • gespreksactiviteiten 
  • lees- en schrijfactiviteiten 
  • reken- en wiskundige activiteiten. 

De leerkracht speelt bij het ontwerpen van thema’s en kernactiviteiten een belangrijke rol. Hij/zij observeert, sluit aan en voegt spelimpulsen toe.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT