Spelend leren!

Spel vorm de basis van ons kleuteronderwijs.      
Spelen doen de jonge kinderen het allerliefste
én spel is voor hen dé manier om te leren.
o ontwikkelen zij bijvoorbeeld motoriek, creativiteit,
fantasie, denkvermogen, sociale vaardigheden,
omgaan met frustraties, ruimtelijk inzicht en leren
ze de eigen persoon ontdekken met vaardigheden
en interesses.


Elk kind ontwikkelt zich verschillend, maar voor alle kinderen is spel de motor achter deze ontwikkeling. Spel is de meest natuurlijke vorm van leren. Het daagt de kinderen uit om te doen en over een grens te gaan. Onze leerkrachten sluiten aan bij het spel van de kinderen en observeren waar kansen liggen om de kinderen verder te helpen. Ook in de groepen 3 t/m 8 wordt de kracht van ‘spelend leren’ steeds meer toegepast op onze school.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT