Een veilige basis


Bij ons op school voelen ouders en kinderen zich snel thuis. Het team is warm, hartelijk en gastvrij. Het belang van uw kind(eren) staat voorop en is leidend in alle keuzes die we maken. Een goede samenwerking met ouders/verzorgers is voor ons van groot belang. Wij zijn heel bewust een openbare school. Openbaar in de zin van toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloof, levensbeschouwing of ras. Kinderen groeien met elkaar op in een samenleving met mensen uit allerlei culturen. Op onze basisschool is er plaats voor iedereen.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT