Oog voor ieder kind


 • Ontwikkelingsgericht onderwijs
 • Gepersonaliseerd leren
 • Kindbeeld
 • Spelend leren
 • Kanjertraining / persoonsvorming
 • Ouder- en kind-gesprekken
 • Kleine groepen
 • Zelfstandigheid ontwikkelen / eigenaarschap
 • Coachende leerkrachten
 • Rust

Bij ons op school hebben alle medewerkers oog voor ieder kind. We stemmen ons onderwijs af op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen. Dit geldt voor alle ontwikkeling- en vormingsgebieden. We doen dit met de inzet van onderstaande uitgangspunten en middelen:

 • Meervoudige intelligentie: De Woelwaters houdt rekening met de verschillende leerstijlen die kinderen hebben. De één leert makkelijker met getallen, de ander is talig, sommige kinderen leren door te bewegen of met het zingen van liedjes, weer anderen leren door in de natuur bezig te zijn of door goed samen te werken met anderen óf juist door zelf dingen te overdenken danwel door dingen goed te bestuderen.
 • Ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw: Wij stimuleren leerlingen om in hun ontwikkeling steeds een stapje verder te zetten. Dit onderwijs geven we vorm in betekenisvolle thema's die 3 tot 6 weken duren. Het doel is dat leerlingen hun persoonlijkheid in brede zin kunnen ontwikkelen.
 • Gedifferentieerd onderwijs in de midden- en bovenbouw: We stemmen onze instructie en verwerking af op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen.
 • Zelfstandigheidsontwikkeling: We maken de kinderen gedurende hun schoolloopbaan steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces.
 • Spelend leren: Spel is de meest natuurlijk vorm van leren. Het daagt kinderen uit en leert kinderen over een grens te gaan. In spel ontwikkelen de kinderen o.a.: motoriek, creativiteit, fantasie, denkvermogen, sociale vaardigheden, omgaan met frustraties en ruimtelijk inzicht.
 • Kanjertraining: iedereen gelukkig!
 • Zorg en ondersteuning
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT