Kwaliteit  • Blijvend in ontwikkeling
  • Hoge verwachtingen
  • Leren van elkaar
  • Kennis van leerlijnen, methode als bron
  • Actueel, bruikbaar materiaal
  • Veel voorbereidingstijd, minder randzaken
  • Wijze van vastleggen

Obs De Woelwaters levert meer dan de basiskwaliteit die u van een school mag verwachten. We zijn een lerende school en op alle niveaus blijvend in ontwikkeling. We volgen jaarlijks teamscholingen en individuele trainingen en hebben een teamcultuur waar we continu leren van elkaar. Er zijn diverse individuele specialisaties binnen het team (taalspecialist, rekencoördinator, leesspecialist, Kanjercoördinator, etc.) Daarnaast houden we onze prestaties en ontwikkelingen regelmatig tegen het licht d.m.v. tevredenheidspeilingen en data-analyses. Er is altijd ruimte voor verbetering!

Gewenste Leerkrachtvaardigheden:

Relaxed kunnen zijn, observeren, luisteren, inspringen op niveau, genieten, motiveren, uitdagend onderwijs ontwerpen, samenwerken, verkennen, betrokken zijn, coachen, oog hebben voor ieder kind, plezier maken, creativiteit ontwikkelen, boeien, leerstof anders verwerken, talent ontwikkelen.

De Woelwaters, trots op jou! Oog voor ieder kind

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT