KwaliteitBlijvend in ontwikkeling


Obs De Woelwaters levert meer dan de basiskwaliteit die u van een school mag verwachten. We zijn een lerende school en op alle niveaus blijvend in ontwikkeling. We volgen jaarlijks teamscholingen en individuele trainingen en hebben een teamcultuur waar we voortdurend leren van elkaar. Er zijn diverse individuele specialisaties binnen het team, zoals een taalspecialist, rekencoördinator, cultuurcoördinator, leesspecialist en Kanjercoördinator. Daarnaast houden we onze prestaties en ontwikkelingen regelmatig tegen het licht d.m.v. tevredenheidspeilingen en data-analyses. Er is altijd ruimte voor verbetering!

Eigenaarschap:

Zelfstandigheidsontwikkeling is een belangrijke rode draad gedurende de schoolloopbaan van uw kind(eren). We maken de
kinderen steeds meer ‘eigenaar’ van hun eigen leerproces. Ze leren
niet voor de leerkracht of voor u; maar voor zichzelf! Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met de ouders. Via Klasbord, een ouderapp die alleen toegankelijk is voor ouders en het team, communiceren wij actief met u.
Ook ‘live’ gaan we graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij horen vaak dat wij gemakkelijk en laagdrempelig te benaderen zijn. De deur staat altijd voor u en/ of uw kind(eren) open; ook buiten de geplande ouder- en kindgesprekken om.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT